02/Apr/2011 19:49  -  Fun
Чичо ?!?

Обаждане при нас в съпорта. Съдейки по гласа - момиченце на 8-10г.:
- Здравейте, помогнете ми да си настроя VPN.
- Здравейте, а някой по-голям не може ли да извикате?
- Нищо не разбират.
- Добре, натисни на control panel, после избери network connections...
- Чичо... Аз съм на FreeBSD.
( - ЧИЧО ?!? )

-- 0xAF

05/Jul/2010 16:15  -  Tips/Tricks
Convert ID3 Tags from cp1251 to utf-8

Since ID3 v2.4 one can put tags in UTF-8.
I have alot of mp3s with cp1251 tags (which is not correct).
Any versions of ID3 Tags prior v2.4 should be only in latin encoding.
As you can guess many people writing in cyrillic alphabet did not obey that rule and there are alot of mp3s with cp1251 id3 tags.
Unfortunately Amarok will not show correctly the tags unless they are in ID3 v2.4 and UTF-8/16 encoding.
So here is how to convert your mp3s to ID3 v2.4 with UTF-8.
First install the package "python-mutagen" or "mutagen" then use:

mid3iconv -e cp1251 *.mp3

-- 0xAF

04/Feb/2010 13:00  -  Fun
Петър програмиста

Шеф-отделът помолил старшия програмист да напише характеристика за колегата си Петър:

1 Петър, моят колега програмист, винаги може да бъде намерен
2 усърдно работещ на бюрото си. Той работи независимо, без
3 да пилее фирмено време, лафейки с колегите. Петър никога не
4 се двоуми, когато става дума да помогне на някого и винаги
5 приключва задачите навреме. Петър често прекарва допълнително време в
6 изпипване на проектите си, понякога даже пропуска
7 цигарените паузи. Той е настървен и му липсват всякакви
8 суети, въпреки безграничните му
9 знания в областта на програмирането. Твърдо вярвам, че Петър може да бъде
10 определен като работник от висок калибър, от типа, който не може да бъде
11 лесно заменен. В тази връзка препоръчвам да бъде
12 повишен в мениджърска позиция и официален документ с предложението ми ще бъде
13 пуснат по канален ред в най-скоро време.

След характеристиката пристигнала допълнителна бележка:
"Тоя идиот ми надничаше през рамото, докато пишех характеристиката, моля, четете само нечетните редове."

-- 0xAF

plants